Termes Legals

AVÍS LEGAL
1. INFORMACIÓ.

Aquest lloc web és propietat de Donya Anna María Martínez Muñoz, amb domicili en Carrer Vic, 12, Palau-solità i Plegamans, 08184, Barcelona Espanya.

3bes.es posa a la disposició dels usuaris el següent correu per contactar i sol·licitar qualsevol tipus d'informació: info@3bes.es

En tot cas, l'accés a www.3bes.es per qualsevol usuari d'Internet implica l'acceptació i compliment de les presents Condicions d'Ús i de qualsevol altra condició particular del producte o servei ofert pel que, amb anterioritat a l'accés i/o utilització d'aquests continguts, l'usuari haurà de llegir atentament aquestes condicions.

Per a la compra dels productes o serveis publicats en 3bes.es facilitarem a la web de forma prèvia les condicions específiques dels mateixos, com a condicions particulars que hauran de ser acceptades expressament per l'usuari i que formaran part íntegra de les presents Condicions Legals.2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI.

3bes.es és una plataforma web que té com a missió donar a conèixer als petits comerços de proximitat i tots els avantatges que comporta consumir en aquests petits comerços. Donem l'oportunitat tant a les petites empreses com als usuaris a fer promoció i saber en cada instant que serveis i activitats s'ofereixen aquests petits establiments.

La web ofereix a les seves usuaris ofertes o descomptes per gaudir de serveis o productes d'algun dels col·laboradors associats (amb caràcter enunciatiu i no limitatiu: restauració, tractaments, aventures, esdeveniments, serveis d'oci, etc.) durant un determinat termini de temps i amb validesa dins d'un territori determinat. Tots els productes o serveis seran prestats per tercers, 3bes.es no presta cap servei ni fabrica cap producte.


3. USUARIS.

Visitants de la web

www.3bes.es és una web d'accés lliure i visita gratuïta per tots els usuaris d'Internet majors de 16 anys, sense necessitat de registrar-se fins a l'inici d'una compra o la sol·licitud d'enviament de les ofertes.


Usuari que es registra.

Les persones que desitgin rebre, periòdicament, en la seva adreça de correu electrònic les ofertes i descomptes disponibles hauran de subscriure's facilitant les seves dades en registre d'usuaris. L'usuari que es registra consent expressament l'acceptació de les condicions de la web.


4. ELS NOSTRES CONTINGUTS A la WEB.

4.1. Contingut del Lloc web

Els Usuaris d'aquesta plataforma són íntegrament responsables de la seva conducta en accedir a la informació de la web, mentre naveguin en la mateixa, així com després d'haver accedit. L'Usuari es compromet a observar diligent i fidelment les recomanacions que al seu moment estableixi 3bes.es relativa a l'ús del Lloc web.

L'Usuari es compromet a no utilitzar qualsevol dels continguts que 3bes.es posi a la seva disposició, per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic. Els qui accedeixin al Lloc web han d'observar la legislació aplicable, els codis ètics o de conducta.

3bes.es prohibeix qualsevol comportament que contravingui, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals, llibertats públiques constitucionals, tractats internacionals i qualsevol tipus d'ordenament jurídic aplicable.

L'usuari de la web es comprometrà a no danyar, inutilitzar o deteriorar la web o els seus serveis o impedir el normal desenvolupament d'altres usuaris.

Al seu torn es prohibeix qualsevol acció que indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, infames, violentes o contràries a la llei, la moral i els bons costums o a l'ordre públic. A més d'actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

L'usuari serà el responsable dels danys i perjudicis que 3bes.es pugui sofrir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol obligació aquí determinada.


3bes.és es reserva el dret a actualitzar els continguts que crea necessari, així com eliminar-los o impedir de manera temporal o definitiva al seu accés, sense que això generi en cap cas dret algun d'indemnització o rescabalament per part de l'usuari al que se li ha denegat l'accés.


4.2. Responsabilitat dels usuaris.

Els usuaris són els únics responsables del contingut que ells mateixos aboquin a la web, especialment quan aquest sigui fals, malintencionat o difamatori, si infringeix drets de propietat intel·lectual o industrial, o si conté material il·lícit, i infringeix o afavoreix la infracció de qualsevol llei o reglament.

Així mateix, els usuaris reconeixen que posseeixen els drets o autoritzacions necessàries sobre el contingut que aboquen a la web i, addicionalment, autoritzen al fet que 3bes.es faci ús del referit contingut.


4.3. Notificacions o Retirada de contingut

3bes.es facilita als seus usuaris un procediment de notificació i retirada de continguts. Per al cas que l'usuari tingui alguna queixa o objecció sobre el contingut de la web, incloent missatges o comentaris d'altres usuaris o per al cas que l'usuari consideri que el material publicat a la web vulnera algun dret de propietat industrial o intel·lectual de la seva titularitat. Una vegada notificada la queixa o objecció, es durà a terme els procediments de recerques pertinents para, si escau, retirar els continguts en un termini raonable.4.4. Restriccions

Animem als nostres usuaris al fet que ens facin saber si creuen que un altre usuari ha infringit les presents condicions i a notificar qualsevol tipus d'incidència. La plataforma es reserva el dret a investigar i emprendre les accions apropiades de forma unilateral. 3bes.es estableix les següents restriccions:

No es permet utilitzar, ni ajudar, animar o facilitar l'ús de la web para:

Infringir les nostres normes bàsiques, per exemple, escrivint comentaris falsos o difamatoris, compensant o buscant compensació per escriure o eliminar un comentari, així com sol·licitant informació de menors, enviant pornografia, amenaçant, assetjant a uns altres, o fomentant el racisme o la discriminació.

* Infringir algun dret de tercers com a drets d'autor, marca comercial, patent, secret comercial, dret de privadesa o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual. Això comprendrà també qualsevol actuació que suposi modificar, adaptar, apropiar-se, reproduir, distribuir, traduir, crear treballs derivats de la web.

* Intentar obtenir accés no autoritzat a la web, comptes d'usuari, sistemes o xarxes informàtics connectats a la web mitjançant piratejo informàtic, extracció de contrasenyes o qualsevol un altre mitjà.

* Utilitzar la web o qualsevol contingut de la web per transmetre qualsevol virus, cuc, defecte, troians o un altre element informàtic de naturalesa destructiva (de forma col·lectiva, "Virus").

* Utilitzar la web per infringir la seguretat de qualsevol xarxa informàtica, crackear contrasenyes o codis de xifrat de seguretat; desestabilitzar o interferir amb la seguretat la web. Eliminar, evadir, inhabilitar, danyar o interferir amb funcions de seguretat de la web, funcions que evitin o restringeixin l'ús o la còpia del contingut de la web o funcions que imposin limitacions en l'ús de la mateixa.

* Registrar, processar o extreure informació sobre altres usuaris.

* Vulnerar qualsevol Llei aplicable.


5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

3bes.es és una marca registrada, per la qual cosa queda expressament prohibit qualsevol ús per tercers, de la mateixa o de qualsevol signe identificatiu similar que pugui portar a confusió sobre el seu origen o titularitat, sense prèvia autorització per escrit de 3bes.es.

3bes.és ostenta tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d'aquesta pàgina web i, especialment, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials, botons, arxius de programari, combinacions de colors i dades que s'inclouen a la web. S'adverteix als usuaris que tals drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial. En cap cas l'accés al Lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

El contingut d'aquesta web també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d'aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.


L'usuari s'obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets o dels seus titulars incorporats als continguts.


6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.

3bes.es compleix la normativa vigent respecte a la protecció de dades, en particular la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial decret 1720/2007, de 21 de Desembre, que desenvolupa la citada llei orgànica, en compliment del com li informem que les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de 3bes.es, amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis. L'usuari podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en l'adreça i davant 3bes.es . Per obtenir una major informació li recomanem consultar la nostra política de privadesa.


7. RESPONSABILITATS.

7.1 Responsabilitat quant al contingut

Les descripcions dels productes o serveis oferts en el Lloc web es realitzen sobre la base de la informació facilitada pels col·laboradors.

Les fotografies o vídeos relatius als productes i serveis i els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la pàgina web són sobre els productes o serveis reals oferts i llocs a la venda amb la finalitat de donar la major informació sobre el producte o servei i les seves característiques.

3bes.es no es responsabilitza sobre la informació que no ha estat elaborada directament per la plataforma, igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir el seu accés de manera temporal o definitiva.

Part de la web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinada. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable. 3bes.es no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

3bes.es es reserva el dret de modificar les condicions d'aplicació de les promocions, prorrogar-les comunicant-ho degudament als usuaris, o procedir a l'exclusió de qualsevol dels participants de la promoció en el supòsit de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació dels mateixos.


3bes.es informa que no pot garantir:

Que l'accés a la web i/o a les web d'enllaç sigui ininterromput o lliure d'error;

Que el contingut no contingui error algun, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o causi un altre tipus de dany;


7.2 Responsabilitat respecte als enllaços a altres pàgines web o “links”.

En algunes ocasions la present pàgina web vaig poder contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per aquesta plataforma, 3bes.es no exerceix control algun sobre aquests portals o llocs web, per la qual cosa recomanem llegir les condicions de casa lloc web abans d'utilitzar aquests serveis.

3bes.es no pot assegurar la plena satisfacció de l'usuari amb aquests serveis o productes d'aquestes terceres empreses o persones, així com no assumeix responsabilitat alguna respecte al que la pàgina web ofereix a l'enllaç.


8. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS.

3bes.es es reserva el dret de modificar, a qualsevol moment, la presentació i configuració del Lloc web, així com les seves condicions i polítiques d'ús en aplicació a la legislació o per necessitat de la plataforma.


9. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ.

Aquestes condicions es regeixen per l'ordenació jurídica espanyola. Els presents Condicions estan subjectes al que es disposa a la legislació vigent. Per a la resolució de conflictes acorden sotmetre's als tribunals catalans.

3bes.es

Carer Vic,12, Palau-solità i Plegamans, 08184,  Barcelona Espanya.